Zocor of Simvastatine is een cholesterolverlagend medicijn

moet zorgverlener, Zocor gebruikt, medische aandoeningen, niet gebruiken, Zocor niet, Zocor niet gebruiken

Zocor (simvastatine) is een cholesterolverlagende medicatie die tot de klasse statines van geneesmiddelen behoort. Het wordt gebruikt om verhoogde niveaus van totaal cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceride en apolipoproteïne B te behandelen bij personen met de diagnose primaire hyperlipidemie of gemengde dyslipidemie in gevallen waarin voeding, veranderingen in levensstijl of andere medicijnen de lipidegehalte niet volledig verlagen.

Bovendien wordt Zocor gebruikt om het risico op een hartaanval en beroerte bij personen met of zonder hart- en vaatziekten te verminderen.

Pivotale onderzoeken naar het effect van Zocor 20 tot 40 mg zagen de volgende bevindingen met Zocor:

 • Het kan het LDL-cholesterol met gemiddeld 35% verlagen.
 • Het kan het totale cholesterolgehalte met gemiddeld 25% verlagen.
 • Het kan triglyceriden met gemiddeld 10% verlagen.
 • Het kan het HDL-cholesterolgehalte met gemiddeld 8% verhogen.

Zocor is ook aangetoond in onderzoeken om overlijden ten gevolge van hart- en vaatziekten te verminderen tot 42%

Zocor is in december 1991 goedgekeurd voor gebruik door de Drug Administration (FDA).

Hoe werkt Zocor?

Zocor bindt aan en remt het enzym 3-hydroxy-3-methylglutaryl co-enzym A (HMG CoA) reductase, een belangrijk enzym in de cholesterol syntheseweg, deze actie vermindert vervolgens de hoeveelheid cholesterol in de lever.

Hoe moet Zocor worden ingenomen?

Zocor wordt eenmaal daags via de mond ingenomen, met of zonder voedsel, zoals voorgeschreven door uw zorgverlener.

Hoewel typische doses die worden gebruikt om uw lipiden te behandelen variëren van 5 tot 40 mg, kan uw zorgverlener u met een lagere dosis starten en uw dosis langzaam verhogen, op basis van uw LDL-waarden en uw reactie op de medicatie. Zocor 80 mg kan verhoogde spierpijn veroorzaken – inclusief rabdomyolyse – dus deze dosis wordt meestal niet gebruikt tenzij u het een tijdlang zonder bijwerkingen hebt verdragen.

Een lipideverlagend dieet moet worden gevolgd terwijl u Zocor gebruikt.

Wie moet Zocor niet gebruiken?

Als u een van de hieronder vermelde medische aandoeningen heeft, mag u Zocor niet gebruiken. In deze gevallen kan uw zorgverlener u op een andere manier behandelen om uw lipiden te verlagen:

 • Allergieën. Als u eerder een allergie voor Zocor of een van de ingrediënten had, moet u dit medicijn niet nemen.
 • Actieve leverziekte. Als u een actieve leveraandoening heeft of onverklaarde, abnormaal verhoogde leverenzymspiegels, dient u Zocor niet te gebruiken.
 • Bepaalde medicijnen. Als u cyclosporine, gemfibrozil, danazol of andere geneesmiddelen gebruikt die een metabolische route CYP3A4 sterk remmen, mag u Zocor niet gebruiken.
 • Zwangerschap. Zocor is gecategoriseerd als een zwangerschapscategorie X. Zocor is aangetoond dat het de placenta-barrière oversteekt bij ratten en er zijn meldingen geweest van miskramen en foetale afwijkingen in dierstudies. Bovendien is dit ook gemeld bij zwangere vrouwen die statinegeneesmiddelen gebruiken. Als u van plan bent zwanger te worden of al zwanger bent en Zocor gebruikt, zal uw zorgverlener de voordelen afwegen van het nemen van het medicijn op uw gezondheid en de mogelijke risico’s voor uw kind.
 • Verpleging. Zocor is aangetoond dat het in de moedermelk terechtkomt. Het is niet bekend welk type effect dit op uw kind kan hebben.

Aandoeningen die moeten worden gecontroleerd

Als u Zocor gebruikt, moet uw zorgverlener u misschien beter in de gaten houden als u bepaalde medische aandoeningen heeft. Als u een van de onderstaande aandoeningen heeft, kan uw zorgverlener besluiten om u met een lagere dosis te starten met Zocor en moet hij u controleren om vast te stellen of het gebruik van Zocor mogelijk schadelijk voor u is. Deze medische aandoeningen omvatten:

 • Verhoogde leverenzymen. In studies verhoogde Zocor de leverenzymen aspartaataminotransferase (AST) en alanine-aminotransferase (ALT) in onderzoeken. Hoewel in de meeste gevallen deze verhoging tijdelijk is, zal uw zorgverlener deze niveaus controleren om er zeker van te zijn dat uw leverenzymen niet tot een gevaarlijk niveau stijgen.
 • Verhoogde bloedglucosewaarden. Studies hebben aangetoond dat Zocor hemoglobine A1C kan verhogen en glucosewaarden kan laten vasten. Als u diabetes heeft, kan uw zorgverlener deze componenten in uw bloed controleren en uw dosis Zocor aanpassen.
 • Nierziekte. Uw zorgverlener start u met de laagste dosis en houdt u nauwlettend in de gaten.

Bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, obstipatie en infecties van de bovenste luchtwegen. Als u last krijgt van bijwerkingen door het gebruik van Zocor die langdurig of hinderlijk worden, moet u uw zorgverlener hiervan op de hoogte stellen.

Zoals bij andere statines, kan een zeldzame bijwerking – rhabdomyolyse – ook voorkomen bij personen die Zocor gebruiken. Symptomen van rabdomyolyse zijn spierpijn en -zwakte, evenals frisdrankachtige urine. Uw risico op het optreden van deze bijwerkingen kan optreden als u andere medicijnen neemt, als u ouder wordt, de dosis van 80 mg Zocor neemt en bij andere medische aandoeningen. Als u symptomen van rabdomyolyse ervaart, moet u uw zorgverlener hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Medicijnen die kunnen werken met Zocor

Naast cyclosporine, gemfibrozil en de andere hierboven genoemde geneesmiddelen kunnen de volgende geneesmiddelen een interactie aangaan met Zocor – waardoor de kans op bijwerkingen groter wordt. De volgende geneesmiddelen kunnen de Zocor-spiegel of andere medicijnen in uw lichaam verhogen:

 • Cholesterolverlagende geneesmiddelen (nicotinezuur, fibraten)
 • Bepaalde hartmedicamenten – zoals verapamil, diltiazem, amiodaron, amlodipine
 • Proteaseremmers
 • Colchicine
 • Coumadin (warfarine)

Aangezien dit geen volledige lijst is, moet u uw zorgverlener op de hoogte stellen van alle medicijnen – inclusief kruidenmedicijnen en zelfzorggeneesmiddelen – die u gebruikt terwijl u Zocor gebruikt. Als u een van de hierboven genoemde geneesmiddelen moet gebruiken, moet uw zorgverlener mogelijk uw dosis aanpassen, nauwgezet op bijwerkingen controleren of een van de geneesmiddelen stopzetten.

De bottom line

Zocor is een algemeen voorgeschreven medicijn dat wordt gebruikt om uw lipidenprofiel te verbeteren en het risico op overlijden aan een hartaanval of beroerte te verminderen. Zocor is ook beschikbaar in een generieke vorm, waardoor u dit medicijn tegen lagere kosten kunt verkrijgen in vergelijking met merkgeneesmiddelen. Hoewel het effectief is, zijn er enkele bijwerkingen en interacties met geneesmiddelen waar u op moet letten bij het gebruik van Zocor. Zorg er daarom voor dat u uw afspraken bij uw zorgaanbieder nakomt, zodat hij of zij uw voortgang van de medicatie kan volgen.

Like this post? Please share to your friends: