Augmented Reality and Health: van lezen van tekst naar afspelen van gebeurtenissen

Het gebruik van augmented reality (AR) in de gezondheidszorg is zeker niet nieuw. Producten met AR hebben de afgelopen jaren echter uitgebreide ontwikkelingen doorgemaakt en zijn nu ongeëvenaard in de consumenten- en zakelijke sfeer terechtgekomen.

HealthTech Women definieert AR als door een computer gegenereerde afbeeldingen die op een echt object worden gelegd met het doel de kwaliteit ervan te verbeteren.

Het project van Google Glass voorzag mensen van gezichtscomputers, bewoog de publieke opinie en wierp speculaties op over toekomstige ontwikkelingen van digitale technologieën.

In de gezondheidszorgsector kunnen deze apparaten de medische procedures en patiëntenzorg verbeteren en dienen ze als diagnose-, training- en behandelhulpmiddelen.

Ervaar het zelf

Het meest voor de hand liggende uitgangspunt voor AR-apparaten is onze visie. Deze gadgets kunnen mensen helpen om dingen op een originele en originele manier te ‘zien’ en kunnen zelfs de obstakels van de fysieke wereld overstijgen. Een illustratief voorbeeld van AR-technologie die wordt gebruikt door degenen die er het meeste baat bij hebben, is OrCam. OrCam assisteert mensen met een visuele beperking: het herkent tekst en objecten en spreekt met de gebruiker via een oortelefoon met beengeleiding over wat het ziet. Dit apparaat kan een roman voor dragers lezen of ze helpen om een ​​menu te kiezen voor een maaltijd met vrienden, om de onafhankelijkheid en deelname te vergroten.

Een recente studie met patiënten van de Chicago Lighthouse and Spectrios Institute die de OrCam hebben gebruikt, toonde positieve resultaten. Het apparaat stelde patiënten in staat om taken uit te voeren die ze voorheen niet konden uitvoeren, met name door continue tekst te lezen.

In ziekenhuisomgevingen helpt AR nu routinematig bij kleine en complexe operaties, wat een betere precisie en efficiëntie oplevert.

De Eyes-on-bril van Evena is een product dat clinici een draagbare beeldvormingstechnologie biedt die de huid kan binnendringen en zorgt voor heldere beelden van de bloedvaten van de patiënt.

Dit zorgt voor een snelle en eenvoudige plaatsing van de beste aderen en genereert ook real-time anatomisch correcte vasculaire beelden. Het gebruik van een bril vermindert de interactie tussen patiënt en arts niet, omdat alles hands-free kan worden uitgevoerd met een maximaal oogcontact.

Virtuele hersenen zijn ook gebruikt in neurochirurgie om chirurgen te helpen ventriculostomie te oefenen, een procedure waarbij een opening wordt gemaakt voor de afvoer van overtollig hersenvocht uit het hoofd. Verschillende virtuele hersenen kunnen verschillende anatomieën en moeilijkheidsniveaus bieden. Een rapport gepubliceerd in het tijdschrift Simulatie in de gezondheidszorg laat zien dat na oefenen op een simulator de vaardigheden van de bewoners verbeterden. Ze noteerden ook betere slagingspercentages bij de eerste doorgang bij het uitvoeren van live procedures.

Virtuele realiteit voor stressverspreiding

AR is ook met succes geïmplementeerd in sommige gebieden van geestelijke gezondheid. Exposure-therapie met virtual reality wordt nu gebruikt voor post-traumatische stressstoornis (PTSS) in de Verenigde Staten op gezondheidsfaciliteiten voor oorlogsveteranen.

Eerder is aangetoond dat herhaalde blootstelling aan stressvolle stimuli die je kent uit het verleden (bijvoorbeeld een oorlogsgebied) een deel van een programma met geleide therapie kan zijn en het verbrijzelde zelfvertrouwen kan herstellen. Terwijl met een therapeut en in een veilige omgeving, kan een patiënt het giftige moment opnieuw beleven, erin worden ondergedompeld en de eraan gehechte stress loslaten. Deze techniek is ook gebruikt bij overlevenden van seksueel geweld en auto-ongelukken.

Mensen met psychische problemen leven vaak een sociaal geïsoleerd leven en hebben moeite om de ervaringen van hun verwrongen werkelijkheden door te geven. Gezondheidstechnologie kan bijdragen aan een beter begrip van de wereld waarin een psychiatrische patiënt leeft, door te simuleren hoe de toestand zou kunnen aanvoelen.

Viscira heeft anderen de kans geboden om de impact van schizofrenie te ervaren door de Oculus Rift-bril gewoon aan te trekken. Het apparaat dompelt een professional in de gezondheidszorg, familielid of andere gebruiker onder in een 3D-omgeving die lijkt op die van een patiënt die lijdt aan schizofrenie, compleet met visuele en auditieve input.

Hopelijk kan de ervaring de empathie van de persoon voor psychiatrische patiënten vergroten.

Wat heeft de toekomst in petto?

Cinematografie heeft ons al verontrustende beelden opgeleverd van een denkbeeldige toekomst waarin we allemaal implanteerbare apparaten zullen dragen die onze levens zullen vastleggen, en ons zelfs toestaan ​​opgenomen gebeurtenissen te kunnen afspelen. Helen Papagiannis, een adviseur en onderzoeker op het gebied van augmented reality, wijst erop dat hoewel er een mogelijk duistere kant is voor bijna alles, er ook een enorm positief potentieel is dat AR voor het menselijk bestaan ​​heeft. Het vastleggen van de werkelijkheid en toegang krijgen tot gebeurtenissen in het verleden kan bijvoorbeeld patiënten met geheugenproblemen en de ziekte van Alzheimer een beter en veiliger leven helpen.

Virtuele realiteit kan patiënten met cognitieve stoornissen blootstellen aan virtuele omgevingen waar ze op een veilige manier kunnen communiceren met levensechte stimuli. Er worden voortdurend nieuwe toepassingen ontwikkeld die gericht zijn op het verbeteren van de niveaus van onderdompeling en interactie, inclusief het ontwikkelen van gepersonaliseerde toepassingen voor ouderen met symptomen van de ziekte van Alzheimer. Een onderzoeksteam van de National Cheng Kung University in Taiwan werkt ook aan het gebruik van AR in combinatie met driedimensionale holografie (3DH) om mentale ruimtelijke rotatie bij ouderen te trainen. Hun trainingssysteem toonde positieve resultaten en bleek aangenaam te zijn. Verwacht wordt dat AR-3DH de huidige op 2D gebaseerde trainingsystemen zal vervangen. Dergelijke technologie kan mensen helpen hun ruimtelijke vaardigheden langer te behouden en de bewegwijzering te verbeteren.

Like this post? Please share to your friends: